Vanliga frågor

Här hittar du svar på några vanliga frågor om deltagande i den här forskningsstudien. Om du inte hittar det du letar efter, testa att titta på Mer info om studien, eller hör av dig till oss på mail eller telefon!

Frågor och svar

Vad händer med mina svar på frågeformulären?

Alla uppgifter som vi samlar in kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem, och du skyddas av samma sekretess som i resten av sjukvården. Information som insamlas i vårdsyfte kommer att journalföras i din vanliga patientjournal. Inga enskilda personers resultat kommer att visas i studien.

Kommer min närstående/unga vuxna att få se vad jag svarar och hur det går i behandlingen?

Nej, det råder sekretess på de uppgifter som ni ger till oss innan, under och efter behandlingen. Vi kommer inte att berätta något vidare till den andra parten om ni inte båda gett samtycke till att det är okej.

Går det att avbryta mitt deltagande i studien?

Ja, ditt deltagande är frivilligt och du får närsomhelst avbryta. Du behöver inte ange en anledning, och det kommer inte att påverka din framtida vård.

Varför måste jag komma till mottagningen för ett fysiskt besök innan och efter behandlingen?

Om vi bedömer att den här studien passar bra för dig, kommer du också att räknas som en patient inom vanliga sjukvården (i detta fall Beroendecentrum Stockholm). Urinprovtagning på plats ingår i rutinerna där du träffar en sjuksköterska för att du ska få en bra och säker bedömning.

Hur får jag reda på studiens resultat?

En sammanställning av studiens resultat kommer att publiceras i en för allmänheten öppen vetenskaplig tidsskrift. Vi kommer också att uppdatera den här hemsidan med vad som händer i projektet!


%d bloggare gillar detta: