Vanliga frågor

Här hittar du svar på några vanliga frågor om hur det är att vara med i den här forskningsstudien. Om du inte hittar det du letar efter, testa att titta på Mer info om studien, eller hör av dig till oss på mail eller telefon.

Frågor och svar

Vad händer med mina svar på frågeformulären?

Alla uppgifter som vi samlar in kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem, och du skyddas av samma sekretess som i resten av sjukvården. Information som insamlas i vårdsyfte kommer att journalföras i din vanliga patientjournal. Inga enskilda personers resultat kommer att visas i studien.

Kommer min närstående/unga vuxna att få se vad jag svarar och hur det går i behandlingen?

Nej, det råder sekretess på de uppgifter som ni ger till oss innan, under och efter behandlingen. Vi kommer inte att berätta något vidare till den andra parten om ni inte båda gett samtycke till att det är okej.

Går det att avbryta mitt deltagande i studien?

Ja, ditt deltagande är frivilligt och du får när som helst avbryta. Du behöver inte ange en anledning, och det kommer inte att påverka din framtida vård.

Hur får jag reda på studiens resultat?

En sammanställning av studiens resultat kommer att publiceras i en för allmänheten öppen vetenskaplig tidsskrift. Vi kommer också att uppdatera den här hemsidan med vad som händer i projektet!


%d bloggare gillar detta: