Mer info om studien

Om du som ung vuxen är intresserad av att delta, läs följande frågor och fundera på om det stämmer för dig:

  1. Du är 18-24 år gammal.
  2. Du upplever att du dricker för mycket och vill minska din konsumtion då den påverkar dig negativt*.
  3. Du dricker mer än 4 standardglas** per tillfälle, minst 2 gånger i månaden.
  4. Du har inget regelbundet narkotikabruk (t ex opiater, amfetamin, benzodiazepiner).
  5. Du har tillgång till internetuppkoppling och en dator, surfplatta eller smartphone.
  6. Du har möjlighet att besöka vår mottagning eStöd i Liljeholmen, Stockholm, vid två tillfällen.

* T.ex. att dina alkoholvanor leder till problem med hur du presterar på utbildning/jobb, påverkar dina relationer negativt, eller leder till fysiska eller psykiska besvär?

** Med glas menar vi det som brukar kallas standardglas, vilket motsvarar 33 cl starköl/starkcider, 10-15 cl vin eller 4 cl starksprit.


Om du svarat ja på alla frågor passar troligtvis den här studien för dig!Deltagarinformation

Deltagande i studien innebär att du medverkar i olika moment. Du kommer att få arbeta självständigt med behandlingen via din profil som innehåller texter och övningar under 10 veckor, med stöd från en psykolog. Du får åtkomst till profilen med hjälp av Bank-ID. Samma upplägg gäller också för eventuella närstående som deltar. Du kommer också att få delta i olika mätningar innan, under, och efter behandlingen som syftar till att ge oss tillräcklig information för att kunna utvärdera om behandlingen hjälper eller inte, samt hjälpa oss att svara på andra frågeställningar som gäller behandlingens förmåga att även kunna påverka andra psykiska symptom och hur känsloregleringsförmåga, stress och prosocialt beteende kan spela in i behandlingsutfall.

Du som ung vuxen får ersättning för den tid du lägger ner i form av presentkort och biobiljetter för ditt deltagande i mätningarna innan, under och efter behandlingen.


Hur det går till för dig som är ung vuxen:

För att utvärdera behandlingens effekter kommer du att få fylla i olika frågeformulär och göra två besök på vår mottagning innan och efter behandlingsperioden. Du kommer också få en genomgång av din psykiska hälsa, träffa en läkare (digitalt) och lämna urinprov på mottagningen eStöd, Beroendecentrum Stockholm.

Vi kommer att bedöma om studien passar bra för dig, eller om annan vård skulle passa dig bättre (i sådana fall hjälper vi till med en remiss). Om den här studien passar för dig kommer du att lottas till en av två grupper: antingen behandling med I-A-CRA eller ett kortare stödprogram.

När du påbörjat behandlingen kommer du att få fylla i korta frågeformulär via nätet varje vecka. All kontakt under behandlingsperioden kommer att ske på distans (via nätet eller telefon).


Hur det går till för eventuella närstående:

Om din unga vuxna bedöms lämplig för att vara med i studien, kommer du att få arbeta antingen med I-A-CRA-stödprogrammet för närstående, eller ett kortare stödprogram som också ges på samma behandlingsplattform under samma tidsperiod som den unga vuxna arbetar med sin behandling. I stödprogrammet får du lära dig om hur du kan stötta din unga vuxna på bästa sätt och hur ni kan förbättra er kommunikation. Under den här 10-veckorsperioden kommer du ha möjlighet att ställa frågor till en psykolog ifall du behöver.

%d bloggare gillar detta: