Vill du dricka mindre?

Få hjälp med KBT via nätet!

  • Är du 18-24 år?
  • Är du orolig att du dricker för mycket, eller orsakar drickandet problem för dig?


I I-A-CRA-projektet försöker vi ta reda på hur vi kan hjälpa unga vuxna som upplever problem med alkohol genom KBT-baserad psykologisk behandling på nätet.

Forskningsstudien genomförs på Karolinska Institutet i samarbete med Beroendecentrum Stockholm.


Kontakta oss

För alla detaljer om forskningsstudien, läs ”Mer info om forskningsstudien”.

Om du har ytterligare frågor om studien kan du höra av dig till:

Maria Åbonde Garke, leg. psykolog, Med. dr.
maria.garke@ki.se
070 285 96 14


Copyright I-A-CRA projektet – All rights reserved